- ALGEMENE INFO -

"Wij staan voor veiligheid en geborgenheid
voor alle kinderen"

De Paasbergschool

Welkom bij De Paasbergschool die in 1881 werd opgericht. Wij hebben oog voor elk individu. De combinatie en het evenwicht tussen alle activiteiten op school, maakt dat kinderen het op De Paasbergschool goed naar hun zin hebben. Bij ons kunnen zij zich uitstekend ontplooien. Ons hechte team draagt enthousiast, professioneel en betrokken bij aan een fijne schooltijd voor al onze leerlingen.

Virtuele tour
Niets is zo leuk om een zo levendig en realistisch mogelijk kijkje te nemen bij De Paasbergschool.
Klik hier voor de 360 gradenfoto’s van onze school!  

Speerpunten

Op De Paasbergschool vinden wij het belangrijk om te werken volgens een aantal heldere speerpunten. Deze speerpunten zijn: bewegend leren, coöperatieve werkvormen, een goed pedagogisch klimaat (Kanjerschool, zie onder), groter eigenaarschap bij leerlingen en een vernieuwde aanpak van technisch lezen (zie onder).

Identiteit

Wij geven ons onderwijs vanuit een christelijke grondslag. Hiermee bedoelen wij dat dat we onze normen en waarden laten bepalen door onder andere de Bijbelse verhalen. De basisschool is voor kinderen een bijzondere en sterk vormende periode waar voor een groot deel de basis wordt gevormd voor hun verdere leven. Ons hoofddoel is om jonge mensen te begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Op De Paasbergschool vinden wij het van wezenlijk belang dat zij hun taak en verantwoordelijkheid in de wereld aankunnen. Kortom: ga plezierig met elkaar om, met respect voor ieders persoonlijkheid, geloof en overtuiging.   

Kanjerschool met Kanjertraining

De Paasbergschool is een zogenaamde Kanjerschool en daar zijn we maar wat trots op. Wij gebruiken de Kanjertraining om kinderen sociale vaardigheden aan te leren en om pesten te voorkomen. Op onze school staan wij voor een klimaat waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor het geheel. Iedereen gaat op een prettige manier met elkaar om en problemen worden opgelost. Uw kind, u als ouder en de leerkracht, moeten zich veilig, gezien en gehoord voelen op onze school. Acceptatie en respect zijn daarbij voorname uitgangspunten. Vanuit een duidelijke structuur hanteren wij deze kanjerafspraken:

• We vertrouwen elkaar
• We helpen elkaar
• Niemand speelt de baas
• Niemand lacht uit
• Niemand doet zielig

Het doel van de Kanjertraining, die in elke groep gegeven wordt, is om uw kind positief over zichzelf en de ander te laten denken en om sociale stress te verlagen. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten weten te behalen. Het is bovendien goed om te weten dat onze leerkrachten op het gebied van het pedagogisch handelen geschoold zijn. Zij hebben allemaal het diploma op zak voor het geven van de kanjertraining. 

Voortgezet lezen en Nieuwsbegrip

De Paasbergschool heeft gekozen voor Estafette, een nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen. Estafette biedt een passend antwoord op alle actuele ontwikkelingen in het leesonderwijs en is gebaseerd op de nieuwste inzichten op technisch leesgebied. In het kort:

• Leesplezier en een hoge lat voor iedere leerling
• Blijvende aandacht voor leesontwikkeling, óók in groep 7 en 8
• Snelle lezers blijven betrokken bij de groep
• Uitdagende materialen
• Volledig volgens nieuwe AVI-niveaus
• Al meer dan 3000 scholen werken succesvol met Estafette

Hiernaast besteden wij ruim aandacht aan motiverende leesvormen en boekpromotie. Zo beschikken wij over een gezellige leeszolder met een ruime keus aan gewilde boeken. We maken tevens gebruik van een ruilcollectie van de bibliotheek, een plek die we overigens regelmatig bezoeken. Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip. De aangeboden teksten worden wekelijks online beschikbaar gesteld en behandelen de actualiteit. Dit bevordert de leesmotivatie van de leerlingen aanzienlijk. Het doel is om leesstrategieën aan te leren zodat kinderen goed met teksten en het begrijpen ervan kunnen omgaan.

Meer weten?

>>> Download of bekijk onze schoolgids.